Cristin-prosjekt-ID: 2053547
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053547
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling av hjerneslag ved oppvåkning - en studie basert på Norsk hjerneslagregister

prosjektleder

Arnstein Tveiten
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 97084

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av hjerneslag ved oppvåkning - en studie basert på Norsk hjerneslagregister

Populærvitenskapelig sammendrag

Om lag 1 av 5 pasienter med hjerneslag våkner med sine symptomer, heretter kalt oppvåkningsslag. Imidlertid er det stor variasjon i estimert andel av oppvåkningsslag. Frem til nylig har disse pasientene vært ekskludert fra trombolytisk behandling. De siste årene har det skjedd en endring i klinisk praksis, men som foreløpig ikke er tatt inn i norsk nasjonal retningslinje. Det finnes ingen publiserte norske eller internasjonale landsdekkende data på andel av slagpasienter som har oppvåkningsslag eller andel pasienter med oppvåkningsslag som får trombolytisk behandling. Norsk hjerneslagregister (NHR) er et lovpålagt nasjonalt kvalitetsregister for behandling av hjerneslag med svært høy dekningsgrad. Vi ønsker å bruke data fra NHR i perioden 2012-2019 til å studere pasienter med oppvåkningsslag, med henblikk på andel, karakteristika og i hvilken grad de tilbys trombolytisk behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arnstein Tveiten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Bent Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ellisiv Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Kari Krizak Halle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Mary-Helen Søyland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 5