Cristin-prosjekt-ID: 2053549
Registrert av: REK Sist endret: 13. januar 2022, 15:53

Cristin-prosjekt-ID: 2053549
Registrert av: REK Sist endret: 13. januar 2022, 15:53
Prosjekt

Levde erfaringer: Smerte hos barn med cerebral parese

prosjektleder

Randi Dovland Andersen
ved Fag- og forskning ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 46124

Finansiering

 • Sykehuset Telemark
  Prosjektkode: 5831.10

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Barn • Smerte • Kvalitativ forskningsmetode • Foreldres erfaringer • Habilitering • Pasienterfaringer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
93453441
Sted
Randi Dovland Andersen

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Levde erfaringer: Smerte hos barn med cerebral parese

Populærvitenskapelig sammendrag

Barn og unge med cerebral parese (CP) er utsatt for smerte, men smerten forblir ofte undervurdert og underbehandlet. Målet med denne studien er å få økt kunnskap om barn og unges egen opplevelse av smerte, foreldrenes opplevelse av å ha et barn som lever med smerter og hvilket nettverk de opplever å ha som støtte når det gjelder å håndtere barnets smerteproblematikk. Inklusjonskriteriet er at barnet må ha CP og smerter. Vi inkluderer et strategisk utvalg med hensyn til kjønn, alder og alvorlighetsgrad av CP for å fange opp mest mulig variasjon. Det vil bli benyttet kvalitativ metode med semistrukturerte individuelle intervjuer med henholdsvis barn og foreldre om deres opplevelser. I tillegg vil det bli gjennomført fokusgruppeintervjuer og/eller individuelle intervjuer med foreldre om hjelpenettverket. Data vil bli analysert med tematisk analyse og nettverksanalyse. Vi vil bruke funnene til å utarbeide bedre tilpasset hjelp og behandling til pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Randi Dovland Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fag- og forskning ved Sykehuset Telemark HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Reidun Birgitta Jahnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Annette Steen-Hansen Krøglid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Elisabeth Rønning Rinde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »