Cristin-prosjekt-ID: 2053956
Sist endret: 28. mai 2020, 12:56

Cristin-prosjekt-ID: 2053956
Sist endret: 28. mai 2020, 12:56
Prosjekt

Økokritisk danning i friluftslivundervisning

prosjektleder

Tom Lund
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 75.000
 • Høgskulen på Vestlandet
  Prosjektkode: 5500181

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Økologi • Andre idrettsfag

Emneord

Friluftsliv Studier • Posthumanisme • Hermeneutikk • Økokritikk • Danning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585845
Sted
Tom Lund

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. mars 2020 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Økokritisk danning i friluftslivundervisning

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet i dette prosjektet er å undersøke økokritisk danning ved friluftslivsundervisning i høyere utdanning i Norge. På et overordnet nivå spør prosjektet om studenter utfordres på, reflekterer over og endrer syn på frilfutsliv og natur gjennom studiene. Hvilke natursyn erfarer studentene at formidles gjennom utdanningen og er dette i samsvar med deres eget syn på natur og friluftsliv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tom Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger.

Hallås, Bjørg Oddrun; Aadland, Eli Kristin; Lund, Tom. 2019, Acta Didactica Norden (ADNO). HVLVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1