Cristin-prosjekt-ID: 2053958
Sist endret: 9. mars 2020, 13:21

Cristin-prosjekt-ID: 2053958
Sist endret: 9. mars 2020, 13:21
Prosjekt

Livsstilsintervensjoner med eller uten legemidler for voksne med overvekt eller fedme. Systematisk kartleggingsoversikt.

prosjektleder

Hilde Helene Holte
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Finansiering

 • Helsedirektoratet
  Prosjektkode: RL034

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Overvekt • Sykelig overvekt

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2019 Slutt: 29. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Livsstilsintervensjoner med eller uten legemidler for voksne med overvekt eller fedme. Systematisk kartleggingsoversikt.

Populærvitenskapelig sammendrag

Andelen personer med overvekt og fedme øker i den norske befolkningen. Samtidig er det et ønske både nasjonalt og internasjonalt om å redusere overvekt og fedme i befolkningen. Direktoratet planlegger å styrke tilgang til ikke-kirurgiske behandlingsmodeller slik som tilbud om livsstilsintervensjoner i helsetjenesten til voksne med overvekt eller fedme. Livsstilsintervensjoner kan innebære ulike tiltak for å endre atferd knyttet til kosthold og eller fysisk aktivitet, både samtidig med bruk av legemidler for å redusere vekt eller alene. Vi vil i denne kartleggingsoversikten identifisere og kategorisere studier om livsstilsintervensjoner som varer i ett år eller lengre, og som omhandler voksne med en kroppsmasseindeks ≥25. Dette arbeidet vil ligge til grunn for videre arbeid med en eventuell revisjon av «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utrendning og behandling av overvekt og fedme hos voksne». Rapporten vil også være til nytte for annet målrettet arbeid innen helsefremmende og forebyggende arbeid.

Tittel

Lifestyle interventions alone or in combination with drugs for adults with overweight or obesity.

Populærvitenskapelig sammendrag

The proportion of people with overweight and obesity is increasing in Norway. At the same time, there is a push both nationally and globally to reduce overweight and obesity in the population. The Norwegian Directorate of Health plans to increase the availability of non-surgical treat­ment such as lifestyle interventions in the health services to adults with overweight or obesity. Life style interventions may involve different ways to change behavior in relation to diet and or physical activity, simultaneous use of weight-reducing drugs are relevant.  In this scoping review, we will  identify and categorize studies about lifestyle interventions that has a duration of one year or longer, and that involves adults with a BMI ≥25. This scoping review will form the basis for the planning of a guideline revision. This report will also be useful for other targeted interventions within health promotion and public health.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Helene Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Christine Hillestad Hestevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Hjelmeseth Jøran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Bård Eirik Kulseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »