Cristin-prosjekt-ID: 2053962
Registrert av: REK Sist endret: 9. mars 2020, 13:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2053962
Registrert av: REK Sist endret: 9. mars 2020, 13:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

HUNT proteome-epigenome assosiasjoner

prosjektleder

Ben Brumpton
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 97218

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. januar 2020 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUNT proteome-epigenome assosiasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Sykdomstilstander kan forbedres eller forhindres ved inngripen før utbruddet eller i tidlige sykdomsstadier. Fordi inngrep ofte er dyre og invasive, er det nødvendig å identifisere subpopulasjoner som vil ha best utbytte, og det er derfor behov for rimelige, men nøyaktige og lett målte biomarkører for risikovurdering og tidlig oppdagelse. DNA-metylering i perifert vev blir i økende grad foreslått som en kilde til biomarkører for en rekke sykdommer. DNA-metylering er tilsetningen av metylgrupper til DNA. Tilsetningen av metylgrupper er kjent for å endre hvordan faktorer i cellen tolker DNA-sekvens. Vi foreslår at vi bruker protein-metyleringsassosiasjoner fra HUNT (både menn og kvinner) for å forbedre biomarkørfunn for en rekke helseutfall.​

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ben Brumpton

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Matthew Suderman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Bristol

Bjørn Olav Åsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kristian Hveem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Yvonne Andersson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »