Cristin-prosjekt-ID: 2054516
Sist endret: 21. september 2020 14:07

Cristin-prosjekt-ID: 2054516
Sist endret: 21. september 2020 14:07
Prosjekt

Barnesang for bærekraft? (Songs for sustainability?)

prosjektleder

Silje Valde Onsrud
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnesang for bærekraft? (Songs for sustainability?)

Populærvitenskapelig sammendrag

Naturen, og da særlig dyr, er et tydelig signal i det tradisjonelle barnesangrepertoaret i Norge, ikke ulikt norsk barnelitteratur generelt. I denne studien undersøkes et innsamlet materiale av barnesanger både tekstlig og musikalsk i lys av økokritikk. Hensikten med studien er å sette søkelys på hvordan barnesang kan bidra til barns økoborgerskap.

Vitenskapelig sammendrag

Nature, particularly animals, is a clear signal in the traditional song repertoire for children in Norway, not unlike children’s literature in general. In this study, a collected material of songs for children is analysed both verbally and musically in the light of ecocriticism. The aim of the study is to illustrate how songs for children can contribute in educating children for eco citizenship.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Valde Onsrud

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Bærekraftig barnesang? Et økokritisk blikk på sangrepertoaret for norske barnehager.

Onsrud, Silje Valde. 2019, Nasjonalt nettverk for musikk i lærerutdanningene. HVLVitenskapelig foredrag

Sang som meningsskaping og danning i barnehagen - om sangrepertoarets muligheter og grenser.

Onsrud, Silje Valde. 2019, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Songs for sustainability? An eco-critical perspective on song repertoire for Norwegian kindergarten.

Onsrud, Silje Valde. 2019, Bærekraftkonferansen. HVLVitenskapelig foredrag

What do children sing in Norwegian kindergarten?

Onsrud, Silje Valde. 2017, Symposium on Voice and Communication in Teacher Education. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4