Cristin-prosjekt-ID: 2055537
Registrert av: REK Sist endret: 19. mars 2020, 14:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2055537
Registrert av: REK Sist endret: 19. mars 2020, 14:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fosterungdoms erfaringer med behandling av angst og/eller depresjonssymptomer. En kvalitativ studie.

prosjektleder

Silje Mæland
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1029

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. juni 2019 Slutt: 16. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fosterungdoms erfaringer med behandling av angst og/eller depresjonssymptomer. En kvalitativ studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å øke kunnskap om internaliseringsvansker (angst og depresjon) blant ungdom i fosterhjem. Gjennom individuelle intervju med ungdom i fosterhjem som har/har hatt internaliseringsvansker, vil vi undersøke ungdommenes erfaringer i møte med helsetjenestene og deres behandling av internaliseringsvansker. På denne måten vil vi kunne få en bredere og dypere forståelse av deres konkrete opplevelser, både hva som har vært nyttig for dem og hva som har vært mindre nyttig. Kunnskapen fra dette skal kunne bidra til anbefalinger om hvordan vi kan tilpasse eksisterende forskningsbaserte behandlinsmetoder til behovene hos ungdom i fosterhjem.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Stine Lehmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bente Storm Mowatt Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Yasmin Moussavi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4