Cristin-prosjekt-ID: 2055849
Registrert av: REK Sist endret: 21. mars 2020, 14:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2055849
Registrert av: REK Sist endret: 21. mars 2020, 14:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Jern, tarmhelse og utholdenhetsprestasjon

prosjektleder

Siv Kjølsrud Bøhn
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Norges idrettshøgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 100048

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. mars 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Jern, tarmhelse og utholdenhetsprestasjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom jerninntak, jernstatus, hemoglobinnivåer, tarmhelse og utholdenhetsprestasjon i unge kvinnelige fotballspillere på elite-nivå. Vi vil også undersøke effekten av lav-dose jerninntak på jernstatus, hemoglobinnivåer, tarmhelse og utholdenhetsprestasjon. Data vil innhentes fra utholdenhetsprestasjonstester, skjema som registrer alder, vekt, data på almentilstand, helseproblemer, tretthet, søvnkvalitet, generell muskelstølhet og humør, data om mensturasjon (tid/varighet/omfang) samt kostdagbok. Fastende blodprøver vil bli analysert mhp jernstatus, hemoglobin, antioxidant/oksidativ stress status og tarmhelsebiomarkører. Avføringsprøver vil bli analysert mhp tarmhelsebiomarkører og mikrobiotasammensetning. Studien vil bidra til å kunne si noe om en slik gruppe individer får dekket sitt behov for jern via kostholdet eller om de kan ha nytte av ekstra inntak i form av et supplement.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siv Kjølsrud Bøhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Haakon Breien Benestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Stine Sofie Strømland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Truls Raastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Anu Koivisto-Mørk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Olympiatoppen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »