Cristin-prosjekt-ID: 2056111
Registrert av: REK Sist endret: 23. mars 2020 12:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2056111
Registrert av: REK Sist endret: 23. mars 2020 12:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

Diabetes og PTSD

prosjektleder

Lars Lien
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 78587

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diabetes og PTSD

Populærvitenskapelig sammendrag

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) har stor innvirkning på mentale helse, men somatiske konsekvenser og påvirkning på kosthold er lite kartlagt. Prosjektets formål er å undersøkelse konsekvensen av PTSD på kardiovaskulære risikofaktorer som metabolsk syndrom (MetS) og diabetes type 2 (T2D) hos pasienter i behandling for PTSD. Prosjektet er en triangulering, bestående av en kvalitativ del som skal undersøke om traumer og stress i hverdagen er relatert til usunt kosthold, og om endringer i kostholdsvaner lindrer biopsykologiske symptomer forbundet med traumer, og to kvantitative undersøkelser som skal 1) studere om kostholdet til pasienter med PTSD skiller seg fra kontrollgruppen og om dette er relatert til hverdagsstress eller psykisk symptomtrykk, og 2) undersøke om glukosetester blant pasienter med PTSD skiller seg fra kontrollgruppens verdier og om det er en sammenheng mellom avvik for testene, kosthold, hverdagsstress og psykisk symptomtrykk.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Grethe Emilie Roer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Jan Olav Aaseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Ingeborg Bolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 4 av 4