Cristin-prosjekt-ID: 2056618
Registrert av: REK Sist endret: 26. mars 2020, 12:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2056618
Registrert av: REK Sist endret: 26. mars 2020, 12:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Norwegian 2019-nCoV Study

prosjektleder

Jan Cato Holter
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 106624

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. februar 2020 Slutt: 14. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian 2019-nCoV Study

Populærvitenskapelig sammendrag

Et globalt utbrudd med et nytt coronavirus, 2019-nytt coronavirus (2019-nCoV), med utspring i Kina, er rapportert å smitte raskt mellom mennesker, gi pneumoni, og i noen tilfeller alvorlig sykdom og død. Det finnes lite kunnskap om denne nye infeksjonstilstanden. Vi vil derfor gjøre en kohortstudie av voksne pasienter (≥18 år) som blir innlagt med bekreftet 2019-nCoV infeksjon på Oslo Universitetssykehus HF. Ved å samle inn klinisk og biologisk materiale (luftveismateriale, blod, urin, avføring og eventuelt andre prøvematerialer) ønsker vi å kartlegge hva som karakteriserer virusets egenskaper, sykdomsforløpet, immunresponser, og klinisk utfall, blant annet ved å ta i bruk moderne molekylærbiologiske metoder. Dette vil kunne generere ny og viktig kunnskap som i fremtiden kan bidra til bedre diagnostikk og behandling av pasienter som blir innlagt med denne potensielt livstruende tilstanden.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Cato Holter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Heggelund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF

Anne Margarita Dyrhol Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Aleksander Rygh Holten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Susanne Dudman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »