Cristin-prosjekt-ID: 2056642
Sist endret: 26. mars 2020 14:41

Cristin-prosjekt-ID: 2056642
Sist endret: 26. mars 2020 14:41
Prosjekt

Bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt

prosjektleder

Ashley Elizabeth Muller
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Barnevern

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 19. mars 2020 Slutt: 31. august 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har mange oppgaver angående barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold i nære relasjoner. Direktoratet skal blant annet bistå barnevernet med forskningsbaserte anbefalinger på ulike saksområder. Bufdir ønsker i denne sammenheng en oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt bruk av tvang overfor barn og unge i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.

Tittel

The use of force against children and youth in residential child care and foster care: a sys-tematic mapping review

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) has broad responsibilities related to child welfare services, family counselling, adoption, equality, and violence in close relationship. One responsibility is to support the child welfare services with evidence-based recommendations concerning various topic areas. Bufdir has requested an overview of and description of research and explorations that have examined the use of force against children and youth in residential child care and foster care.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ashley Elizabeth Muller

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet

Liv Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Heid Nøkleby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4