Cristin-prosjekt-ID: 2056645
Registrert av: REK Sist endret: 26. mars 2020 15:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2056645
Registrert av: REK Sist endret: 26. mars 2020 15:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekter av farmakologisk behandling og spesialundervisning på skoleprestasjoner hos barn med ADHD

prosjektleder

Guido Philipp Emmanuel Biele
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 96604

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av farmakologisk behandling og spesialundervisning på skoleprestasjoner hos barn med ADHD

Populærvitenskapelig sammendrag

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er den nevroutviklingsforstyrrelsen med høyest utbredelse i barndommen. Utover symptomer, er det knyttet til lav utdanning, arbeidsdeltakelse og velvære, noe som gjør det til en belastning for pasienter, familier, og samfunn. Randomiserte kontrollerte studier (RCT) viste at medisinering reduserer symptomene og at spesialundervisning (SU) kan forbedre spesifikke læringsproblemer, men populasjonsbaserte observasjonsstudier kunne ikke vise klare positive effekter av medisinering eller SU på skoleprestasjon. Dette prosjektet vurderer langtidseffektene av medisinering og SU på skoleprestasjon, med vekt på effektiviteten av behandlingsmønster. Vi vil koble nasjonale pasient- og reseptregister med resultater fra nasjonale prøver og en prospektiv kohortstudie for å estimere effekter. For å støtte en årsakstolkning av behandlings-utfall-assosiasjoner, vil vi statistisk kontrollere behandling ved indikasjon og estimere doseresponsforhold.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Guido Philipp Emmanuel Biele

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1