Cristin-prosjekt-ID: 2056790
Registrert av: REK Sist endret: 27. mars 2020 14:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2056790
Registrert av: REK Sist endret: 27. mars 2020 14:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

Konsistens og tumoravgrensing ved diffuse gliomer - prediktive faktorer

prosjektleder

Ole Solheim
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 95707

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2020 Slutt: 1. februar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsistens og tumoravgrensing ved diffuse gliomer - prediktive faktorer

Populærvitenskapelig sammendrag

I ca 50 pasienter som er operert for WHO grad II eller III gliom og inkludert i Midt-Norsk hjernesvulstregister i perioden desember 2015 og til dd ønsker vi å studere mulige prediktorer for intraoperativ tumoravgransing og tumorkonsistens. Videre ønsker vi å se om tumoravgransing og konsistens har betydning for operativt resultat (hvor mye som fjernes). Kunnskap om dette vil kunne ha betydning for kirurgens evne til å predikere postoperativt resultat - samt gi biologisk informasjon om heterogenitet i diffuse gliomer.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Bodil Karoline Ravn Munkvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lisa Millgård Sagberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Asgeir Store Jakola

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 4 av 4