Cristin-prosjekt-ID: 2057194
Registrert av: REK Sist endret: 30. mars 2020, 12:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057194
Registrert av: REK Sist endret: 30. mars 2020, 12:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandlingskarakteristika og komedikasjon hos klozapinpasienter som bytter antipsykotisk behandling

prosjektleder

Øystein Karlstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 92020

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingskarakteristika og komedikasjon hos klozapinpasienter som bytter antipsykotisk behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien er en deskriptiv studie av varighet og adherence til bruk av clozapin i den norske befolkningen. Formålet er å undersøke om det er spesifikk komedikasjon eller komorbidtet som har sammenheng med terapisvikt på clozapin. Studien skal beskrive varighet og adherence til clozapin, switch til andre antisykotika, og behandlingsstopp i hele pasient-populasjon som bruker clozapine i Norge. Data fra Reseptregisteret og Pasientregisteret benyttes. Metoder for å identifisere persistens og adherence til legemiddelbehandling vil benyttes for å finne pasienter i ulike behandlingsforløp («terapisvikt» og «vellykket behandling») på klozapin. Prosjektet vil kartlegge faktorer som kan påvirke om behandlingen med klozapin blir vellykket ved å identifisere faktorer som påvirker behandlingen. Forskningsresultatene fra PhD-prosjektet vil kunne komme til anvendelse i klinisk praksis ved å gi behandlere et bedre beslutningsgrunnlag, og dermed optimalisere bruken av klozapin hos schizofreni-pasienter.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Karlstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Lennart Kyllesø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Tore Haslemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Robert Løvsletten Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Espen Molden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 5