Cristin-prosjekt-ID: 2057214
Registrert av: REK Sist endret: 30. mars 2020, 22:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057214
Registrert av: REK Sist endret: 30. mars 2020, 22:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Virker dyp hjernestimulering i de subthalamiske kjernene nervecellebeskyttende hos pasienter med nylig diagnostisert Parkinsons sykdom?

prosjektleder

Mirza Jusufovic
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 44159

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 1. januar 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Virker dyp hjernestimulering i de subthalamiske kjernene nervecellebeskyttende hos pasienter med nylig diagnostisert Parkinsons sykdom?

Populærvitenskapelig sammendrag

Søknaden gjelder en randomisert-kontrollert studie av dyp hjernestimulering i de subthalamiske kjernene (STN-DBS) pluss standard peroral terapi vs. standard peroral terapi hos pasienter som har fått diagnosen Parkinsons sykdom innen siste 12 måneder. Målet er å inkludere 125 pasienter over 5 år. Nevronbeskyttende effekter av STN-DBS skal undersøkes ved å bestemme sykdomsprogresjon med kliniske skåringer av motoriske symptomer i de to gruppene. Den kliniske skåringen skal gjøres uten subtalamisk stimulering i STN-DBS-gruppen og uten standard peroral terapi i begge gruppene. Vi skal også undersøke grad av degenerasjon av nigrostriatale dopamnevroner i begge gruppene med 123i-ioflupan DaTSCAN SPECT-bilder. STN-DBS i tidlig fase av Parkinsons sykdom kan potensielt hemme svinn av dopaminnevroner og sykdomsprogresjon. Dette kan føre forlenge effekten av peroral terapi på motoriske symptomer hos mange pasienter, øke deres arbeidsdeltakelse og redusere deres behov for assistanse i dagliglivet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Mirza Jusufovic

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Vidar Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Espen Dietrichs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ane Eidahl Konglund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Inger Marie Skogseid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5