Cristin-prosjekt-ID: 2057319
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2020, 10:50 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057319
Registrert av: REK Sist endret: 3. april 2020, 10:50 Sist endret av: REK
Prosjekt

Epigenetiske profiler i blod hos pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer. Et kombinert genetikk-epigenetikk prosjekt

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 100745

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 30. april 2034

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Epigenetiske profiler i blod hos pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer. Et kombinert genetikk-epigenetikk prosjekt

Populærvitenskapelig sammendrag

Halvparten av personer med demens ved Alzheimer sykdom (AD) har psykose, og det er sammenheng mellom arv (varianter i DNA) og psykose ved AD. Psykose ved AD er en risikofaktor for forverring av sykdommen, institusjonalisering og død. Målet med prosjektet er å få kunnskap om hvordan nevropatologiske mekanismer og biomarkører er assosiert med psykose ved AD, for å kunne forutsi forløpet av sykdommen bedre, og gi bedre behandlingen til disse pasientene. Dette er et internasjonalt prosjekt. Fra Norge skal 300 deltakere inkluderes, og blod fra 100 pasienter med AD og psykose, 100 pasienter med AD uten psykose, 100 pasienter med AD uten psykose, og 100 deltakere uten demens eller psykose vil undersøkes for forskjeller i mRNA, variasjoner i DNA, og metylering i DNA molekylet. Vi vil også se om endringer i arvematerialet i AD pasienter med psykose predikerer hvordan forverringen av sykdomsforløpet skjer. Studien skjer i samarbeid med univ. i Exeter, UK. og univ. i Pittsburgh, USA.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
1 - 2 av 2