Cristin-prosjekt-ID: 2057324
Sist endret: 21. april 2020 13:49

Cristin-prosjekt-ID: 2057324
Sist endret: 21. april 2020 13:49
Prosjekt

Karaktertrekk hos offiserer

prosjektleder

Fredrik Andre Nilsen
ved Seksjon for ledelse av landmaktoperasjoner ved Forsvarets høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Krigsskolen (KS) ved Forsvarets høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi • Spesialpedagogikk • Fagdidaktikk • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosial- og arbeidspsykologi • Personlighetspsykologi

Emneord

Menneskelige kjennetegn / - karakteristika / - trekk • Karakterstyrker

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. april 2018 Slutt: 30. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Karaktertrekk hos offiserer

Vitenskapelig sammendrag

​Prosjektet er et PhD-prosjekt og ønsker å benytte kvantitativ metode for å se på karaktertrekk hos offiserer. 

Prosjektet ønsker å belyse 3 spørsmål:

 • Hvilke karaktertrekk er nødvendige hos militære ledere?
 • Hvordan måler man karaktertrekk på en god og pålitelig måte i en feltsituasjon?
 • Vil enkelte karaktertrekk kunne utvikles/styrkes under utdannelsen, og vil de være forutsigbare under øvelse og i senere militærkarriere?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Andre Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for ledelse av landmaktoperasjoner ved Forsvarets høgskole

Henning Bang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forsvarets høgskole
Aktiv cristin-person

Ole Boe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forsvarets høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3