Cristin-prosjekt-ID: 2057340
Registrert av: REK Sist endret: 4. april 2020 10:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057340
Registrert av: REK Sist endret: 4. april 2020 10:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

MK-6284-005 Klinisk studie av MK-6482 sammenlignet med everolimus hos pasienter med nyrekreft med spredning som ikke lenger har effekt av PD-1/L-1 og VGFR rettet behandling

prosjektleder

Katarina Puco
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 78905

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. februar 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MK-6284-005 Klinisk studie av MK-6482 sammenlignet med everolimus hos pasienter med nyrekreft med spredning som ikke lenger har effekt av PD-1/L-1 og VGFR rettet behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Personer med avansert nyrekreft med progresjon etter tidligere behandling skal rekrutteres til denne studien. Studiens formål er å undersøke sikkerhet og effekt av MK-6284 sammenlignet med everolimus som er godkjent for behandling av avansert nyrekreft. Deltakerne har like stor sjanse til å få enten MK-6482 eller everolimus. Begge medisinene gis som tabletter. Studien er åpen slik at både studiepersonale og deltaker vet hvilken medisin som gis. Overlevelse uten sykdomsforverring, total overlevelse, objektiv responsrate og varighet av respons skal evalueres. Ved sceening undersøkes en biopsi av tumorvev. Det vil bli tatt blod- og urinprøver og utført radiologiske undersøkelser ved screening og i løpet av studien evaluere effekten av behandlingen. Hvordan MK-6482 tas opp, fordeles og skilles ut fra kroppen, skal også undersøkes. Dersom MK-6482 viser bedre skkerhet og effekt enn evrolimus, kan det medvirke til et forbedret behandlingsalternativ ved avansert nyrekreft.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Katarina Puco

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Åse Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Carl Langberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Christoph Müller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 4 av 4