Cristin-prosjekt-ID: 2057362
Registrert av: REK Sist endret: 5. april 2020, 09:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057362
Registrert av: REK Sist endret: 5. april 2020, 09:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie - Evalueringsintervju

prosjektleder

Marit Slaaen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 105524

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2020 Slutt: 30. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie - Evalueringsintervju

Populærvitenskapelig sammendrag

"Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling: en randomisert pilotstudie" er en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie for eldre pasienter med kreft som får stråleterapi. Hensikten med intervensjonen er å bedre funksjonsnivå og livskvalitet og gjennom det redusere pasientens belastning gjennom behandlingsforløpet. Som en delstudie av intervensjonsstudien ønsker vi som beskrevet i protokollen for intervensjonsstudien, å evaluere gjennomførbarheten av en slik intervensjon. Flere informasjonskilder vil bli brukt i evalueringen, blant annet intervju av pasienter som har vært i intervensjonsgruppen. Hensikten med intervjuene er å få pasientens opplevelser og erfaringer med intervensjonen. Omtrent 20 pasienter vil bli kontaktet av prosjektmedarbeidere i hovedstudien og spurt om de vil bli intervjuet om deres opplevelser. Intervjuene vil foregå som semistrukturerte telefonintervju. Denne søknaden gjelder gjennomføringen av disse intervjuene.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Slaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Inga Røyset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Line Melbye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

May Ingvild Volungholen Sollid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »