Cristin-prosjekt-ID: 2057820
Registrert av: REK Sist endret: 17. oktober 2021, 11:24 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057820
Registrert av: REK Sist endret: 17. oktober 2021, 11:24 Sist endret av: REK
Prosjekt

Husholdsmitte og immunrespons etter koronavirus infeksjon

prosjektleder

Lisbeth Meyer Næss
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 118354

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. mars 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Husholdsmitte og immunrespons etter koronavirus infeksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Et globalt utbrudd med et nytt koronavirus, SARS-CoV-2, med utspring i Kina, er rapportert å smitte raskt mellom mennesker, gi pneumoni, og i noen tilfeller alvorlig sykdom og død. Viruset er nå påvist i alle verdensdeler. I Norge er det påvist tilfeller, men så langt er det ikke oppdaget ukontrollert smitte i samfunnet. Kunnskap om smitterisiko og sykdomsforløp er begrenset. WHO oppfordrer medlemsland til å utføre husstandstudier for å undersøke smitterisko og sykdomsforløp i befolkningen. Ved å samle inn klinisk og biologisk materiale (luftveismateriale, blod, og spytt) ønsker vi å kartlegge virusets egenskaper, sykdomsforløp, immunresponser, og kliniske utfall. Dette vil kunne generere ny og viktig kunnskap som kan bidra til bedre kontroll av epidemien, bedre indentifikasjon og behandling av pasienter med SARS-CoV-2 infeksjon. Data vil i tillegg deles med WHO for å lage mer robuste estimater og bidra til WHOs globale rådgivning rundt håndtering av utbrudd.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lisbeth Meyer Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Anna Hayman Robertson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Cathinka Halle Julin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Mjaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »