Cristin-prosjekt-ID: 2057822
Registrert av: REK Sist endret: 9. april 2020, 15:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057822
Registrert av: REK Sist endret: 9. april 2020, 15:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Overvåking av blodproppdannelse i implanterbare mekaniske hjertepumper og av påfølgende behandling

prosjektleder

Didrik Lilja
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 78885

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2020 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overvåking av blodproppdannelse i implanterbare mekaniske hjertepumper og av påfølgende behandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil gjøre en studie på om et enkelt akselerometer kan brukes til å overvåke oppbygging og behandling av blodproppdannelse i implanterbare mekaniske hjertepumper. Studien inngår som en del av et forskningsprosjekt med mål om å kunne kontinuerlig overvåke hjertepumpe-pasienter med et enkelt akselerometer, i pasientenes daglige liv. Gjennom benkeforsøk vil simulere blodpumping i en krets, der vi lar blod sirkulere og danne blodpropp. Samtidig vil vi måle vibrasjoner på den mekaniske pumpen og andre strømningsforhold forårsaket av blodproppdannelse inne i pumpen. Vi vil også se på effekter av påfølgende behandling av blodproppdannelsen. En del av målet er å kunne detektere og diagnostisere lokasjonen av blodproppdannelsen, samt kartlegge mulige effekter man kan få fra behandlingen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Didrik Lilja

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ole Jacob Elle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Per Steinar Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Andreas Westenvik Espinoza

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Itai Schalit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5