Cristin-prosjekt-ID: 2057932
Registrert av: REK Sist endret: 6. desember 2021, 11:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2057932
Registrert av: REK Sist endret: 6. desember 2021, 11:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydning av kostfaktorer for utvikling av skrøpelighet hos eldre personer

prosjektleder

Kirsten Bjørklund Holven
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 107167

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2020 Slutt: 1. mars 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydning av kostfaktorer for utvikling av skrøpelighet hos eldre personer

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å studere betydningen av kost på utvikling av "Frailty" (Skrøpelighet). Det er kjent andelen av eldre mennesker i verden øker, både globalt og i Norge. Å holde eldre friske så lenge som mulig vil derfor ha stor betydning, ikke bare livskvalitetsmessige men også ift kostnader for samfunnet. "Frailty"/Skrøpelighet er en multifaktoriell syndrom karakterisert av redusert fysisk funksjon og økt risiko for ugunstige helseutfall når de utsettes for "stress-faktorer" som f.eks sykdom. Det er derfor av stor betydning å få mer kunnskap om hvordan utviklingen av "frailty" kan forebygge eller forsinkes. Vi vil undersøke hvordan kost kan påvirke alders-utviklingen (hvordan man går fra "from fit to frail"), og undersøke de underliggende kost-avhengige biologiske signalveier og integrere dette med gode kost data og vel-etablerte biomarkører for inntak, og repeterte longitudinelle målinger av transkriptomet og metabolomet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Bjørklund Holven

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Inger Ottestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Anette Hjartåker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Frode Norheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Knut Tomas Dalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »