Cristin-prosjekt-ID: 2058670
Registrert av: REK Sist endret: 16. april 2020 13:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2058670
Registrert av: REK Sist endret: 16. april 2020 13:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prognostiske markører kan forutsi spontan tilbakegang eller risiko for utvikling til kreft hos kvinner med celleforandringer på livmorhalsen

prosjektleder

Ane Cecilie Dæhli Munk
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 49956

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2020 Slutt: 30. desember 2037

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prognostiske markører kan forutsi spontan tilbakegang eller risiko for utvikling til kreft hos kvinner med celleforandringer på livmorhalsen

Populærvitenskapelig sammendrag

Celleforandringer på livmorhalsen, forårsaket av Humant Papilloma Virus, regnes som forstadie til kreft selv om kun 30% av sterke og 1% av lette celleforandringer blir til kreft. Dagens diagnostiske metoder skiller ikke mellom de som vil utvikle kreft og de som ville gått tilbake av seg selv. Sterke celleforandringer behandles med operasjon, der en del av livmorhalsen fjernes. Med overgang til primær HPV screening forventes nedgang i antall kreft, men flere ufarlige celleforandringer vil oppdages og medføre ytterligere overbehandling. Formålet er å finne prognostiske markører i vevssnitt og blodprøver, for å skille potensielt farlige fra ufarlige forandringer. En del av prøvematerialet er allerede samlet inn i tidligere studier ved SUS, Rogaland. Det trengs flere pasientkasus for å oppnå statistisk signifikans. Vi ønsker å undersøke ytterligere vevssnitt som allerede er samlet inn ifbm utredning og behandling, fra de andre prøvefylkene for primær HPV screening (Hordaland og Trøndelag).

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ane Cecilie Dæhli Munk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Vistad, Ingvild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Nygård, Mari

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Janssen, Emiel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Christiansen, Hanne Irene Kraus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »