Cristin-prosjekt-ID: 2059141
Sist endret: 20. april 2020 09:34

Cristin-prosjekt-ID: 2059141
Sist endret: 20. april 2020 09:34
Prosjekt

Minoritetsspråklige barn og trivsel på skolen

prosjektleder

Linnea Jermstad
ved NLA Høgskolen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NLA Høgskolen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Medisinske fag

Emneord

Minoritetsproblematikk

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.2 Faktorer knyttet til fysisk miljø

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2019 Slutt: 31. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Minoritetsspråklige barn og trivsel på skolen

Vitenskapelig sammendrag

Den norske skole står overfor en rekke utfordringer for å imøtekomme samfunnsmandatet om å skape en skole som byr på meningsfulle helhetlige lærings- og sosialiseringspraksiser for alle elever. En av disse utfordringene er å innfri kravet om likeverdig opplæring i en inkluderende og raus skole uavhengig av elevenes nasjonalitet. Her står trivselen til den enkelte elev sentralt. Denne studien ser nærmere på betydningen trivsel ved å utforske erfaringene til en nyankommen innvandrerelev og hennes mor i møte med den norske grunnskolen. 

Metode

Det ble gjennomført en singel-case studie som baserer seg på et strukturert litteratursøk, en tekstanalyse av mors dagbok og et kvalitativt dybdeintervju med moren. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Linnea Jermstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NLA Høgskolen
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høyskolen Kristiania
Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3