Cristin-prosjekt-ID: 2059819
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2020 13:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2059819
Registrert av: REK Sist endret: 25. april 2020 13:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evaluering av EGFR-mutasjonsdeteksjon i plasma fra pasienter med Ikke-småcellet lungekreft på den fullautomatisert PCR basert Idylla-plattformen.

prosjektleder

Camilla Stormo
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 101541

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 1. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av EGFR-mutasjonsdeteksjon i plasma fra pasienter med Ikke-småcellet lungekreft på den fullautomatisert PCR basert Idylla-plattformen.

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er - Evaluering av EGFR-mutasjonsdeteksjon i plasma fra pasienter med NSCLC på den helautomatiserte Idylla-plattformen ved å sammenligne analysesvar fra biopsiprøve og flytende biopsi -Å undersøke om flytende biopsi kan brukes til å monitorere behandlingseffekt og evt resistensutvikling hos pasienter med EGFR mutasjon i TKI-terapi Patologiavdelingen ved SSHF bruker i dag en validert metode for EGFR genanalyse på biopsimateriale med Idylla plattform (Biocartis) og ønsker å evaluere analyse av ctEGFR i plasma ved bruk av samme plattform. Idylla er et sensitivt PCR-basert instrument med svært kort analysetid, med «hands on»-tid på under fem minutter. Nytteverdier av prosjektet: Man får raskere, mer effektive og billigere prognostisk, prediksjon av behandlingseffekt og oppfølging av sykdomsforløp under og etter behandling. Det viktigste fordelen er at en slik ikke-invasiv metode vil redusere sjansene for det mer kompliserte kirurgiske inngrepet en biopsi utgjør.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Stormo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Lungeleger ved lungeseksjon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Margrete Bodin Erdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Britta Kleist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Camilla Stormo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 5