Cristin-prosjekt-ID: 2059925
Registrert av: REK Sist endret: 26. april 2020 08:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2059925
Registrert av: REK Sist endret: 26. april 2020 08:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hva skal vi gjøre når Kine er redd? En undersøkelse av mer og mindre hjelpsomme relasjoner og handlinger hjemme og på skolen. Et utforskende, deltagerbasert aksjonsforskningsprosjekt.

prosjektleder

Camilla Jensen Oanes
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 60837

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva skal vi gjøre når Kine er redd? En undersøkelse av mer og mindre hjelpsomme relasjoner og handlinger hjemme og på skolen. Et utforskende, deltagerbasert aksjonsforskningsprosjekt.

Populærvitenskapelig sammendrag

RISK er et flerfamilieprogram tilknyttet spesialisthelsetjenesten, for ungdom med angst. Det bygger på CBT og familieterapeutiske prinsipper, med eksponering og relasjonell systemisk forståelse som hovedfokus. Deltagere i RISK er ungdom (12-18 år), deres foreldre, søsken og lærere. Formål: å undersøke tre potensielle kilder for forbedring av behandlingsprogrammet RISK, nemlig skolen som eksponeringsarena, non-responderes opplevelser av å delta i RISK, og et nærblikk på terapiprosessen gjennom deltageres egne videologger underveis. Nytteverdi: økt forståelse av krevende terapiprosesser tilknyttet angstproblematikk, og dermed godt grunnlag for forbedring av program og seleksjonskriterier. Metode: fokusgruppeintervjuer, individuelle intervjuer og videologger innenfor et fenomenologisk, kvalitativt og deltagerbasert rammeverk. Til sammen 15 representanter for lærere, gruppeledere, ungdommer, og foreldre er involvert i planlegging, gjennomføring, analyse og formidling av prosjektet.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Jensen Oanes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Åshild Tellefsen Haaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Joe Himle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Michigan-Ann Arbor

Ottar Ness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Thomas Bjerregaard Bertelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 5