Cristin-prosjekt-ID: 2059926
Registrert av: REK Sist endret: 26. april 2020, 10:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2059926
Registrert av: REK Sist endret: 26. april 2020, 10:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Beregning av prognose ved tykktarmskreft ved hjelp av populasjonsdata

prosjektleder

Marianne Grønlie Guren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 91617

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beregning av prognose ved tykktarmskreft ved hjelp av populasjonsdata

Populærvitenskapelig sammendrag

Tykktarmskreft er en av de hyppigst forekommende kreftsykdommer i Norge. Den viktigste faktoren for prognose er UICC/TNM stadium. Det finnes noen få nomogrammer for å predikere tilbakefall og overlevelse ved tykktarmskreft, men basert på eldre materialer. Nyere data fra det svenske tykktarmskreftregisteret tyder på at det nå er færre tilbakefall. Målet er å utvikle prognostiske verktøy basert på populasjonsdata i Sverige, og validere disse med data fra Tykk- og endetarmskreftregisteret i Norge og andre nordiske/europeiske registre. Hypotesen er at risiko for tilbakefall er mindre enn tidligere, og at et oppdatert nomogram vil kunne være et nyttig verktøy for å estimere prognose ved tykktarmskreft. Nomogrammet vil bli utviklet på svenske pasienter operert for tykktarmskreft stadium I-III i perioden 2007-2016. Relevante variable om pasient, svulst og behandling vil bli benyttet. Primært endepunkt vil være 3- og 5-års risiko for tilbakefall.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Grønlie Guren

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1