Cristin-prosjekt-ID: 2060054
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 13:13

Cristin-prosjekt-ID: 2060054
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 13:13
Prosjekt

NORA studien

prosjektleder

Hilde Berner Hammer
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 97026

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NORA studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Leddgikt (revmatoid artritt, RA) vil ubehandlet medføre alvorlige leddskader. Det er store forskjeller i sykdomsforløp samt individuelle variasjoner i effekt av medikamentell behandling. En har en rekke medikamenter tilgjengelig for å behandle pasientene, imidlertid er det ikke mulig hos den enkelte pasient å vite hvilket medikament som vil være det beste. Dette er bakgrunnen for den aktuelle studien, der en ønsker å utvikle metoder som kan predikere effekt av behandling hos den enkelte pasient, ved at pasienter som får diagnosen, kan starte med persontilpasset medisinering for å oppnå rask og god effekt av behandlingen. NORA studien er et nordisk samarbeidsprosjekt som ledes fra Karolinska Instituttet i Stockholm.

Som viktig del av studien vil blodprøver (full-blod, serum og plasma) som allerede er samlet inn fra en rekke gjennomførte studier i de nordiske landene, benyttes i NORA studien. Et stort pasient-materiale vil kunne gi svar på viktige faktorer som kan predikere effekt av forskjellige anti-revmatiske medikamenter. I Norge benyttes blodprøver fra følgende studier: NORVEAC, TAK, ARCTIC, NORD-STAR (pasienter med nyoppstått RA) og ULRABIT, NORDMARD (pasienter med etablert RA). I alle disse studiene har en fått godkjenning fra pasienter og REK til å benytte blodprøvene i de enkelte studiene. I NORA studien vil blodprøver fra en rekke studier i hele Norden samles og kunne gi nye svar. I Norge har NORA studien fått godkjenning fra REK til å gjennomføre disse analysene uten å be om nytt samtykke fra de aktuelle pasientene. Imidlertid kan enhver som har vært med i de nevnte norske studiene gi beskjed til studieansvarlig for NORA studien (professor Hilde Berner Hammer, e-post hildeberner.hammer@diakonsyk.no) dersom de ikke ønsker at biologisk materiale analyseres i denne studien.  

NORA-studien har som mål at en ved hjelp av moderne kunnskap innen genetikk, biomarkører, ny bruk av kliniske data og pasient-rapporterte data samt registerforskning, kan utvikle metoder som gjør det mulig å kartlegge hvilken medisinering som vil være optimal for den enkelte pasient.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Berner Hammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Marte Schrumpf Heiberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Till Uhlig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Siri Lillegraven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Sella Provan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »