Cristin-prosjekt-ID: 2060311
Sist endret: 29. april 2020, 11:49

Cristin-prosjekt-ID: 2060311
Sist endret: 29. april 2020, 11:49
Prosjekt

Beskrivelse av de første laboratoriebekreftede tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

prosjektleder

Ragnhild Tønnessen
ved Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2020 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beskrivelse av de første laboratoriebekreftede tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Studiens formål er å gi en epidemiologisk beskrivelse av de første tilfellene av covid-19 i Norge i sin helhet, og før og etter 12. mars da omfattende kontrolltiltak og nye testkriterier ble innført.

I desember 2019, ble det oppdaget uvanlig mange pasienter med lungebetennelse i megabyen Wuhan i Kina. Et nytt koronavirus, senere kalt SARS-CoV-2, ble identifisert som årsak. Sykdommen fikk navnet covid-19. Viruset har spredd seg hurtig til mennesker over store deler av jordkloden, inkludert Norge, og forårsaker nå en pandemi.

Formål:

Folkehelseinstituttet (FHI) overvåker den nasjonale epidemiologiske situasjonen, utfører helseanalyser og driver forskning på smittevernområdet. I dette prosjektet vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig epidemiologisk beskrivelse av smittetilfellene varslet til FHI de seks første ukene av utbruddet i Norge. I tillegg vil vi sammenligne epidemiologien før og etter kontrolltiltakene og nye testkriteriene ble innført i Norge 12. mars 2020. Klynger av tilfeller identifisert ved kontaktsporing vil også bli beskrevet.

Resultatene er viktige for løpende kunnskapsgenerering om den nye sykdommen og bidrar inn i arbeidet med råd og smitteverntiltak under utbruddet. Resultatene vil ellers deles i et fagfellevurdert tidsskrift og formidlet til helsepersonell, media og allmennheten i Norge.

Hvem inkluderes?

Smittetilfeller av covid-19 har vært varslingspliktige til FHI. I denne studien inkluderer vi alle tilfellene som ble varslet til FHI i de første seks ukene av den norske koronaepidemien.

Hvilke data brukes?

Data fra Utbruddsregisteret og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) vil bli brukt på individnivå og sammenstilt ved bruk av fødselsnummer. Sammenstillingen gjennomføres av en tredje part og personidentifiserbare data erstattes med en studieID. Forskerne vil ikke ha tilgang til personopplysningene eller koblingsnøkkelen, kun til avidentifiserte data. Data fra andre overvåkningskilder (laboratorieovervåkingssystemet, Norsk intensivregister) vil bli brukt på aggregert nivå, og ikke på individnivå. I analysen vil vi se på alder, kjønn, bostedsfylke, eksponeringshistorie, underliggende risikofaktorer og sykdomsforløp, inkludert sykehusinnleggelse, intensivbehandling og utfall.

Har du spørsmål om personvern, datasikkerhet, innsyn, innsigelser (behandlingsbegrensning), retting og/eller sletting kan personvernombudet ved Folkehelseinstituttet kontaktes på e-post: personvernombud@fhi.no

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild Tønnessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Karoline Bragstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet

Trine Hessevik Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet

Emily Ann Macdonald

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »