Cristin-prosjekt-ID: 2060442
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2020, 14:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060442
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2020, 14:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prognostisk informasjon fra automatisk QT- målinger i EKG hos pasienter med ventrikulære ekstrasystoler i bigemini.

prosjektleder

Jan Hysing
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 95048

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 29. februar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prognostisk informasjon fra automatisk QT- målinger i EKG hos pasienter med ventrikulære ekstrasystoler i bigemini.

Populærvitenskapelig sammendrag

Tiden mellom Q-takk og T-takk i EKG, kalles QT tiden. Forlenget QT tid øker risiko for plutselig død. Normal QT tid varierer med puls og må korrigeres for pulshastighet. Korrigert QT tid: QTc skal kalkuleres etter Bazetts formel QTc=QT/√RR. Vanlig forutsatt korreksjon beregnes med RR fra regelmessig puls. Mange pasienter har uregelmessig puls med ventrikulære ekstrasystoler i bigemini. Computertolkningen av EKG angir en korrigert QTc tid også om det forekommer ventrikulære ekstrasystoler i bigemini. Ingen vet om QTc gir noen prognostisk informasjon dersom den er kalkulert fra et EKG med ventrikulære ekstrasystoler i bigemini. Vår studie vil etterprøve om verdiene for korrigert QTc gir prognostisk informasjon når den er beregnet fra et EKG med ventrikulære ekstrasystoler i bigemini. Studien velger ut pasienter med ventrikulære ekstrasystoler i bigemini, og normale kontroller for å studere om QTc verdien gir den samme prognjostiske informasjonen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Telemark HF

Jacob Thalamus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 2 av 2