Cristin-prosjekt-ID: 2060568
Registrert av: REK Sist endret: 28. oktober 2021, 08:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060568
Registrert av: REK Sist endret: 28. oktober 2021, 08:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

NO-ALS studiet

prosjektleder

Ole-Bjørn Tysnes
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 98955

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NO-ALS studiet

Populærvitenskapelig sammendrag

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en alvorlig raskt progressiv sykdom i nervesystemet. Gjennomsnittlig overlevelse fra diagnosetidspunkt er 3 år. Bortsett fra Riluzole, finnes det ingen effektiv behandling. Pleie av avansert ALS vil ha en kostnad på 4-8 mill NOK per år. Forskning bl.a. fra vår avdeling har vist at økt aktivitet i histon deacetyleringsenzymer (sirtuiner) sammen med økt tilgang til NAD kan forsinke sykdomsutviklingen. Nikotinamid ribosid (NR) kan øke cellenes tilgang til NAD og Pterostilben vil stimulere sirtuiner. Vi ønsker å studere om kombinasjonsbehandling med NR og Pterostilben kan hemme nevrodegenerasjon ved ALS og derved forsinke sykdomsutvikling, øke overlevelse og bedre livskvalitet ved ALS. I studiet vil vi benytte 2 styrker på den aktive behandlingen og styrkeberegninger viser at vi vil trenge 180 pasienter for å vise en heller svak effekt. Pasienter vil bli rekruttert i samarbeid med sykehus i Helse Vest, AHUS, Drammen, OUS og St. Olav hospital.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole-Bjørn Tysnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Stig Erik Hegrestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF

Ineke HogenEsch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Fonna HF

Charalampos Tzoulis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Katrin Ruth Schlüter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »