Cristin-prosjekt-ID: 2060697
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 09:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060697
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 09:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bergen I Endring COVID-19 (BIE studien)

prosjektleder

Silje Mæland
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 131560

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 6. april 2020 Slutt: 1. april 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bergen I Endring COVID-19 (BIE studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Den første kjente spredningen av COVID-19 fant sted i Kina. Land som Italia, Iran og Spania ble deretter hardt rammet. Smitten er også kommet til Norge. Ved utgangen av mars 2020 var det i Norge registert nærmere 5 000 tilfeller og 40 dødsfall. Globalt er det samme dato registrert mer enn 800 000 tilfellerer og 41 000 dødsfall fra mer enn 200 land. Det vi har vært vitne til i Norge er intensiv bruk av helseinformasjon og restriksjoner for å påvirke folks atferd med tanke på å redusere smittespredningen. Norges strategi har vært å stoppe smittespredningen ved å gi klare og konsise råd og bestemmelser om befolkningens adferd. Dette har innebært at alle som kan skal jobbe fra hjemmekontor, skole og utdanning er flyttet til digitale plattformer og skal skje i hjemmet. I tillegg skal befolkningen i minst mulig grad ta offentlig transport, gå i butikker eller oppholde seg i det offentlige rom generelt. Alle de vanlige sosiale areneaene for både voksne, barn og unge innen idrett, fritid, kultur er stengt ned og befolkningen oppfordres til kun å ha nærkontakt innad i egen familie. De generelle råd om å være fysisk aktiv er anbefalt og forsterket og man kan gå tur og omgås andre utenom familien med 1-2 meters avstand. Samtidig har det vært debattert at populære turområder og fotballbaner fører folk for tett sammen og byrådslederen i Bergen kommune har sagt at det kan være aktuelt å spore folketette områder via mobiler og gjennomføre tiltak for å sikre avstand. Dette har ført til at familier i stor grad har vært i karantene og isolasjon alene (for eneboende) eller sammen (for familier) i tre uker nå. Nå er det mulig at skoler og barnehager vil åpne delvis etter påske og vi ønsker derfor å kartlegge hvordan disse samfunnstiltakene har påvirket Bergen kommunes innbygger før samfunnet begynner å åpne opp igjen. - Hvordan påvirker de smittebegrensende tiltakene helsesituasjon og hverdagsliv til Bergen kommunes generelle voksne befolkning? -Hvordan påvirker de smittebegrensende tiltakene helsesituasjon og hverdagsliv til Bergen kommunes familier hvor der bor barn og unge? - Hvilke helsefremmende, forebyggende og behandlings tiltak bør settes i gang for å redusere negative konsekvenser av de smittebegrensende tiltakene i Bergen kommune? Vi ønsker derfor å invitere et representativt utvalg av Bergen kommunes innbyggere til en spørreskjema undersøkelse med 4-5 datainnsamlingspunkt: 0, 3, 6,12 og 18 måneder. Vi ønsker også mulighet til å invitere utvalg til kvalitative studier for å få hverdagshistoriene fra denne spesielle tiden. Dette vil gi et unikt materiale for forskning og forvaltning med tanke på fremtidige liknende epidemier.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Mæland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Elisabeth Flo-Groeneboom

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

Gro Mjeldheim Sandal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen

Lars Thore Fadnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Ellen Merethe Melingen Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »