Cristin-prosjekt-ID: 2060798
Registrert av: REK Sist endret: 3. mai 2020 11:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060798
Registrert av: REK Sist endret: 3. mai 2020 11:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Molekylærbiologisk diagnostikk og optimalisert behandling ved sykehuservervet- og respiratorassosiert lungebetennelse i Norge (HVAPNOR)

prosjektleder

Lars Heggelund
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 78551

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. mars 2020 Slutt: 31. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Molekylærbiologisk diagnostikk og optimalisert behandling ved sykehuservervet- og respiratorassosiert lungebetennelse i Norge (HVAPNOR)

Populærvitenskapelig sammendrag

Sykehuservervet- og ventilatorassosiert lungebetennelse har høy dødelighet, særlig ved forsinket diagnostikk og behandling. Diagnosen er beheftet med iboende usikkerhet og det er mangel på standardiserte rutiner for prøvetaking og mikrobiologiske analyser. I mangel av rask og nøyaktig mikrobiologisk diagnose, får pasienter ofte bredspektret antibiotika som fremmer ugunstig seleksjon og spredning av multiresistente bakterier i sykehusmiljøet. Det overordnede formålet er å bidra til optimalisert prøvetaking, mikrobiologisk diagnostikk og rask målrettet antibiotikabehandling ved sykehuservervet lungebetennelse. Vi vil benytte moderne molekylærbiologiske diagnostiske plattformer for påvisning av mikrober og antimikrobielle resistensmarkører, identifisere barrierer som hemmer optimalisert diagnostikk og bidra til bedrede behandlingsprotokoller. Studien har også som mål å identifisere nye diagnostiske og prognostiske biomarkører ved lungebetennelse.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Heggelund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Harleen Grewal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Elling Ulvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Øyvind Kommedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Trond Bruun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »