Cristin-prosjekt-ID: 2060905
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:30 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060905
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:30 Sist endret av: REK
Prosjekt

En randomisert fase III multisenterstudie av platinumbasert kjemoterapi og Bevacizumab med eller uten Atezolizumab hos pasienter med avansert eller tilbakevendende livmorhalskreft

prosjektleder

Kristina Lindemann
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/823

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 31. mai 2019 Slutt: 31. mai 2038

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En randomisert fase III multisenterstudie av platinumbasert kjemoterapi og Bevacizumab med eller uten Atezolizumab hos pasienter med avansert eller tilbakevendende livmorhalskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med avansert eller tilbakevendende livmorhalskreft har veldig dårlig prognose, og under 20 % har 5 års overlevelse. Standard behandling for disse pasientene i Norge vil være cellegiftbehandling med Carboplatin (Cisplatin)/Paclitxel. Hensikten med denne fase III-studien er å undersøke om tillegg av atezolizumab til behandling med cellegift og bevacizumab kan forlenge tiden til tilbakefall sammenliknet med cellegift og bevacizumab alene. Bevacizumab i tillegg til kjemoterapi har visst seg å øke overlevelsen. Primært endepunkt for studien er total overlevelse. Det planlegges å inkludere 15 pasienter i året fra Norge, fordelt på 3 senter.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristina Lindemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne-Gry Bentzen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Line Bjørge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Kristina Lindemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4