Cristin-prosjekt-ID: 2060909
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060909
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hvordan påvirker hormonbehandling for prostatakreft muskelrespons på trening og mat?

prosjektleder

Truls Raastad
ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges idrettshøgskole

forskningsansvarlige enheter

 • Norges idrettshøgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/640

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan påvirker hormonbehandling for prostatakreft muskelrespons på trening og mat?

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med studien er å undersøke om hormonbehandling for prostatakreft påvirker den normale stimuleringen av muskelproitensyntese etter måltid og trening. En vanlig bivirkning av hormonbehandling er tap av muskelmasse og økning i fettmasse som kan ha konsekvenser for pasientens helse. Særlig kan endringen i kroppssammensetning påvirke muskulaturens sensitivitet for insulin, som igjen kan påvirke blodsukkerreguleringen. Normalt stimuleres muskulaturen etter inntak av mat og etter styrketrening, men tidligere studier tyder på at denne responsen er hemmet under hormonbehamdling. I denne studien vil prostatakreftpasienter på hormonbehandling sammelignes med pasienter som ikke får hormonbehandling. Alle får samme standardiserte måltid og gjennomfører samme treningsøkt. Responsen i muskel måles ved hjelp av analyser på muskelbiopsier og blodprøver. Hypotesen er at responsen er hemmet hos de på hormonbehandling og ved hjelp av anlyser på viktige signalveier vil mekanismer belyses.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Truls Raastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges idrettshøgskole

Daniel Heinrich

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Elisabeth R. Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Lars Holm-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tormod Skogstad Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »