Cristin-prosjekt-ID: 2060916
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060916
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Implementere internettassistert behandling for ikke-kardielle brystsmerter

prosjektleder

Egil Jonsbu
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/946

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 1. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Implementere internettassistert behandling for ikke-kardielle brystsmerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å teste implementering av internettassistert behandling for ikke-kardielle brystsmerter i en somatisk avdeling. Vi har allerede testet ut en slik intervensjon der den som leverte intervensjonen hadde vært med å utvikle intervensjonen og var utdannet i kognitiv terapi. Nå ønsker vi å se om samme intervensjonen kan leveres like effektivt av kardiologiske sykepleiere som til vanlig jobber i avdelingen. Vi planlegger en randomisert kontrollert studie for å teste effekt og sammenlikne resultatene med den tidligere studien. Hvis kardiologiske sykepleiere med kort opplæring i internettassistert behandling kan levere intervensjonen like bra som en kognitiv terapeut, vil dette redusere barrieren for implementasjon av denne spesifikke behandlingen. Det vil også gi økt kunnskap om implementasjon av internettassistert behandling i en somatisk avdeling.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Egil Jonsbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Egil Jonsbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anne Skår Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Frode Thorup

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Marianne Tobiassen Kohle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »