Cristin-prosjekt-ID: 2060918
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060918
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet-omfang prognose og tiltak

prosjektleder

Liv Heide Magnussen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1113

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. desember 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet-omfang prognose og tiltak

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å framskaffe ny kunnskap om betydning av muskelskjelettplager: omfang, konsekvenser og som opprettholdende faktor for langvarig svimmelhet. Effekten av to aktive behandlinger som kombinerer vestibulære tiltak med tiltak rettet både mot muskelplager og psykologiske forhold vil bli undersøkt. Hypotesen er at muskelskjelettplager kan være en opprettholdende faktor for vedvarende plager. En tverrsnittsstudie undersøker utbredelse av muskelplager og sammenheng mellom muskelplager og andre funksjons- og livskvalitetsmål ved baseline hos pasienter henvist fortløpende til Balanselaboratoriet. En longitudinell studie med spørreskjema etter 3, 6 og 12 mnd benyttes for å se hvordan plager utvikler seg over tid, og hvilke faktorer ved baseline som predikerer vedvarende svimmelhet. To ulike intervensjoner testes ut : vestibulær rehabilitering m kognitiv terapi og et exogamingprogram. Pasienterfaring med deltakelse vil bli undersøkt i kvalitative studier.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Grethe Elin Arnesen Indredavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Dara Meldrum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Kjersti T. Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Frederik Kragerud Goplen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »