Cristin-prosjekt-ID: 2060923
Registrert av: REK Sist endret: 9. juni 2021, 09:35

Cristin-prosjekt-ID: 2060923
Registrert av: REK Sist endret: 9. juni 2021, 09:35
Prosjekt

Hyperbar oksygenbehandling av slagpasienter

prosjektleder

Tobba Therkildsen Sudmann
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/392

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 500.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 188928

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Kontaktinformasjon

Telefon
55585675
Sted
Tobba Therkildsen Sudmann

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hyperbar oksygenbehandling av slagpasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Det eksisterer ikke tilstrekkelig forskningsgrunnlag for å kunne bruke hyperbar oksygenbehandling som standard behandling til pasienter som har gjennomgått hjerneinfarkt. The European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) sier følgende om HBO etter hjerneslag: «It would be reasonable to consider HBOT in the frame of an investigational clinical study ...”, Studien skal bidra til mer kunnskap om hyperbar oksygenbehandling for denne pasientgruppen, og stimulere til nytekning i behandling og rehabiliteringsforløpet. Dette prosjektet er et pilotforsøk, som inkluderer 6 pasienter. Pilotforsøket skal gi oss bedre grunnlag for å kunne gjennomføre et hovedprosjekt. Hvordan behandle 6 pasienter med fysiske utfordringer samtidig. Er valgt behandlingsprotokoll tilstrekkelig. Hvilke metoder er best egnet for å vurdere effekt av behandlingen, og når bør vurderingen skje. Sensitvitet og spesifisitet for dokumentasjon av potensiell effekt av HBO behandling.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tobba Therkildsen Sudmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Bård Erik Bogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Maria Nordheim Alme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Fredrik Bærheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NUI - Norsk Undervannsintervensjon AS
1 - 4 av 4