Cristin-prosjekt-ID: 2060924
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060924
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sykdomsbyrde og helstjenestebruk ved kronisk ryggsmerte og artrosesmerte

prosjektleder

Audun Stubhaug
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1170

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mai 2019 Slutt: 1. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykdomsbyrde og helstjenestebruk ved kronisk ryggsmerte og artrosesmerte

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke sykdomsprevalensen, samt medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingsmønstre for pasienter med kroniske korsryggsmerter og artrose i Norge ved bruk av nasjonale helseregistre, noe det finnes lite forskning på per dags dato. I tillegg vil studien undersøke den sosiale og økonomiske sykdomsbyrden for disse pasientene. Både langvarige korsryggsmerter og artrose kan kobles til en rekke årsaksfaktorer som vil bli undersøkt nærmere. Ca 65% av befolkningen opplever smerter i korsryggen iløpet av ett år og 5-10% av disse utvikler langvarige eller kroniske korsryggsmerter. Artrose er en kronisk leddsykdom som innebærer at leddene slites ned og kan føre til store smerter. Behandlingsalternativer består stor sett av informasjon, fysisk aktivitet, smertelindring og i siste instans kirurgiske inngrep. Studien er i hovedsak deskriptiv, men kasus-kontrollanalyser vil også bli gjennomført. Studiepopulasjonen vil bli definert via diagnoser i helseregistre.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Stubhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Johan Liseth Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Emilie Toresson Grip

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

Sara Hallberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anders Gustavsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5