Cristin-prosjekt-ID: 2060928
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060928
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Oppvekst - og samspillserfaringer blant menn med voldtektsdom

prosjektleder

Christine Friestad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/857

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. september 2012 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppvekst - og samspillserfaringer blant menn med voldtektsdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en undersøkelse av to områder som representerer mulige risikofaktorer for voldtekt: dysfunksjonelle oppveksterfaringer, og vansker med sosial kognisjon, i betydningen sosiale ferdigheter knyttet til oppfattelse og fortolkning av andres sinn og intensjoner, mer konkret uttrykt som ”mindblindness” eller ”theory of mind” (TOM)-problemer. Vi vil undersøke mulige sammenhenger mellom disse områdene i et utvalg på 40 norske menn dømt for voldtekt av voksne, og sammenlikne funnene med en gruppe bestående av menn fra den generelle befolkningen. Kunnskap om mulige risikofaktorer for voldtekt kan i neste omgang legges til grunn for utforming av primær- og sekundærforebyggende tiltak. Undersøkelsen ønsker bl.a. å belyse følgende konkrete spørsmål: 1 Er det forskjeller mellom voldtektsdømte og normalbefolkningen mht."mindreading". 2 er det forskjell på voldtektsdømte og normalbefolkningens oppveksterfaringer. 3 er det sammenheng mellom mindreading og oppvekstforhold

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christine Friestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Pål Hartvig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Christine Friestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Inge-Arne Teigset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 4 av 4