Cristin-prosjekt-ID: 2060929
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060929
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forbruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser

prosjektleder

Steinar Hunskår
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2344

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser

Populærvitenskapelig sammendrag

I Norge er det store ulikheter i forbruk av helsetjenester. Det er grunn til å tro at mange faktorer hos innbyggerne kan forklare dette, som f.eks. avstand fra bosted til helsetjenesten, inntekt, utdanningsnivå m.m. Vi ønsker å se nærmere på disse ulike faktorenes betydning for forbruk av helsetjenester. Fastleger og legevaktleger har en portvaktrolle i helsetjenesten og bestemmer bruk av laboratorieundersøkelser, EKG, henvisning til røntgen o.l. som ledd i utredningen i primærhelsetjenesten. De har også en nøkkelrolle ved sortering av pasienter til øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus og henvisning til legespesialist. Det er stor variasjon fra lege til lege i frekvens av slike innleggelser og henvisninger. Vi vil undersøke hvilke forhold ved fastlegen eller legevaktlegen som betyr noe i denne sammenheng. Våre funn vil kunne bidra til å belyse om det er lik tilgang til helsetjenester for alle innbyggere i Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Steinar Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jesper Blinkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Dagrun D Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Øystein Hetlevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Sahar Pahlavanyali

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »