Cristin-prosjekt-ID: 2060933
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 19:20 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060933
Registrert av: REK Sist endret: 27. november 2022, 19:20 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kondisprosjektet i HUNT4

prosjektleder

Bjarne Nes
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1049

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 1. oktober 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kondisprosjektet i HUNT4

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved å koble data fra basisundersøkelsene HUNT1-2-3-4 med data fra kondisprosjektet og hjerteultralydprosjektet i HUNT3 og HUNT4 ønsker vi å utforske betydningen av kondisjon og fysisk aktivitet på hjerte-kar-helse og risikofaktorer for hjerte-karsykdom hos friske og syke individer. Datagrunnlaget legger til rette for både tverrsnittsstudier og forløpsstudier for å belyse følgende problemstillinger: - Hvordan påvirker aldring kondisjon i en normalbefolkning, og hvordan påvirker dette forekomst av hjerte-kar-risikofaktorer? - Hvordan påvirkes kondisjon av kroppssammensetning, vekt og fysisk aktivitet i en befolkning? - Hvordan påvirker kondisjon, endring i kondisjon, og andre variabler fra kondisjonstesting hjertefunksjon -og struktur målt med ultralyd? - Hvordan påvirker kondisjon, og endring i kondisjon, kognitiv funksjon og ferdigheter?

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjarne Nes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Håvard Dalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jon Magne Letnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bipin Chapagain

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Ulrik Wisløff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »