Cristin-prosjekt-ID: 2060955
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 13:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060955
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 13:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjerteratevariabilitet og betydning for helse. Tromsøundersøkelsen.

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/143

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 31. desember 2034

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjerteratevariabilitet og betydning for helse. Tromsøundersøkelsen.

Populærvitenskapelig sammendrag

Tromsøundersøkelsens 6. runde inkluderer omfattende helseopplysninger og undersøkelser av ca 10.000 personer. En av undersøkelsene var eksperimentell smerte i form av isvanntest (cold pressure pain). Denne testen er mye brukt i smerteforskning og i forskning på hjerte-kar-fysiologi. Under denne testen ble hemodynamiske målevariabler samlet kontinuerlig slik at datasettet inneholder rike muligheter for å undersøke hjerte-kar-fysiologi i hvile (før test) og under pågående smertestimulering. Det autonome nervesystem og smerteregulerende kontrollmekanismer er vevd sammen og påvirkes av hverandre. Testoppsettet i Tromsø6 representerer verdens største undersøkelse av disse mekanismene. Hjertefrekvensvariabilitet er en velkjent metode for å studere autonom nerveaktivitet ved ulike sykdommer. Data fra Tromsø6 kan gi viktig informasjon om sammenhenger mellom hjertefrekvensvariabilitet og ulike sykdommer. Forskningen vil kunne ha betydning for hvordan helse og sykdom følges opp på individnivå.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Henrik Børsting Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trond Geir Jenssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Stephen Bruehl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Christopher Sivert Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »