Cristin-prosjekt-ID: 2060959
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060959
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forskjeller mellom schizofreni og traumerelatrete mentale lidelser

prosjektleder

Elisabeth Haug
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1267

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. april 2019 Slutt: 14. april 2050

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskjeller mellom schizofreni og traumerelatrete mentale lidelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Schizofreni (SZ) og traumerelaterte lidelser (TRL) tilhører ulike sykdomsgrupper, men deler symptomer som hørselshallusinasjoner (H), dissosiative symptomer (DS) (uvirkelighetsfølelse) og kognitiv svikt. De med SZ kan også ha traumeerfaringer. Dette kan gjøre det vanskelig å differensiere lidelsene, samtidig skal de tilbys ulik behandling. Studier viser høyere nivå av selvforstyrrelser ved SZ enn ved andre psykiske lidelser og at selvforstyrrelser også er assosiert med andre symptomer ved SZ. Dette er den første studien som ser på mulige sammenhenger mellom H, DS, kognitiv svikt og selvforstyrrelser hos de med SZ og TRL, for å se om det er en forskjell mellom SZ og TRL når det gjelder dette. Metode: Kvantitativ tverrsnittstudie av 30 pasienter med SZ og 30 pasienter med TRL. Ved å kartlegge symptomer, inklusive H, DS og selvforstyrrelser, samt kognitiv fungering kan en ved hjelp av ulike analyser finne mulige forskjeller som kan ha betydning for diagnostisering.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Mads Gram Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Eva Sparre Kraft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ingrid Hartveit Svendsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ingrid Melle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »