Cristin-prosjekt-ID: 2060967
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060967
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Opplevelser rundt motivasjon for fysisk aktivitet hos deltakerne i Energiteamet PBU

prosjektleder

Fungisai Puleng Gwanzura Ottemöller
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1036

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2019 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Opplevelser rundt motivasjon for fysisk aktivitet hos deltakerne i Energiteamet PBU

Populærvitenskapelig sammendrag

Det finnes i dag svært få studier som fokuserer på aspekter som kan fremme fysisk aktivite blant ungdom med psykiske vansker. Formålet med denne studien vil være å undersøke denne gruppen sin opplevde mestring og motivasjon for fysisk aktivitet i etterkant av at de har deltatt i Energiteamet PBU ved Haukeland Universitetssykehus. Problemstillingen for prosjektet vil være: Hvordan opplever ungdom med psykiske vansker sin egen mestring og motivasjon for fysisk aktivitet? Problemstillingen vil undersøkes gjennom en kvalitativ tilnærming. Data vil samles inn gjennom semi-strukturerte intervjuer, og analyseres ved hjelp av tematisk analyse. En kvalitativ tilnærming til temaet vil kunne generere ny dybdekunnskap, og gi denne gruppen en stemme. Studien vil kunne bedre vår forståelse for hvilke faktorer ungdom med psykiske vansker opplever som betydningsfulle for å oppleve mestring og motivasjon for fysisk aktivitet, som videre kan ha betydning for praksisfeltet.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fungisai Puleng Gwanzura Ottemöller

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Maria Mollestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

paul.joachim.bloch.thorsen paul.joachim.bloch.thorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3