Cristin-prosjekt-ID: 2060981
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:44 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060981
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:44 Sist endret av: REK
Prosjekt

Alfa og Omega i livsstilsterapi

prosjektleder

Håvard Hamarsland
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/818

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. juni 2019 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alfa og Omega i livsstilsterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Tidligere studier har vist at muskelkvalitet og -funksjon er redusert hos personer med fedme. De fremviser også reduserte responser på livsstilsterapi med trening. Hovedmålet med denne studien er å skaffe ny kunnskap om hvordan livsstilintervensjoner kan optimaliseres for personer med fedme. Studien anvender et faktorielt design hvor en gruppe forsøkspersoner med BMI 20-30 og en gruppe med BMI 30-43 randomiseres til inntak av omega-3 eller placebo og gjennomfører 13-uker med styrketrening. Før og etter hver periode skal deltakerne gjennomføre en rekke styrke- og prestasjonstester, måle kroppssammensetning med DXA og MR, ta muskel- og fettbiopsier og blodprøver for molekylær- og cellebiologiske undersøkelser, måle daglig aktivitetsnivå, ta avføringsprøver, samt svare på spørreskjema relatert til helse- og muskel-/skjelettplager.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Hamarsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Tor Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Kirsten Bjørklund Holven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Håvard Hamarsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Anniken Braaten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »