Cristin-prosjekt-ID: 2060986
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060986
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydning av kronisk betennelse ved diagnose og behandling av tykk-og endetarmskreft

prosjektleder

Christian Kersten
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1171

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 22. mars 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydning av kronisk betennelse ved diagnose og behandling av tykk-og endetarmskreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Colorectal cancer (CRC) er den nest vanligste årsaken til kreftdød i den vestlige verden. Prognosen er avhengig av CRC celle egenskaper og immunrespons (IR). Det finnes fordelaktige og skadelige IRs. En skadelig IR kan måles i blodet gjennom den systemiske inflammatoriske respons (SIR), som kan estimeres ved konsentrasjon av CRP. SIR kan være en viktig faktor for respons og bivirkning av kjemoterapi, samt tap av kroppsvekt og økt arteriosklerose. SIR kan skyldes infeksjon, vevskader, immunologiske lidelser eller kreft. Forholdet mellom systemisk og lokal tumorassosiert IR er uklart, men CRP kan være en aktiv mediator av IR. Forståelsen av aktiveringsprosessen til CRP vil kunne føre til bedre karakterisering av skadelige IR, samt utviklingen av nye medikamenter. CRP produseres i hepatocytter som respons på bl.a. IL6, som frigjøres fra leukocytter eller CRC-celler. Målet med prosjektet er å analysere SIRs patofysiologiske rolle ved CRC.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christian Kersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Ion Lupu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Anniken Fuglestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Helene Køstner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Maninderprit Singh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5