Cristin-prosjekt-ID: 2060992
Registrert av: REK Sist endret: 6. november 2021, 12:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2060992
Registrert av: REK Sist endret: 6. november 2021, 12:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

Uorganisert PSA screening i Norge

prosjektleder

Jan Oldenburg
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/770

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2017 Slutt: 1. august 2055

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Uorganisert PSA screening i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

PSA testing er omdiskutert og Norske myndigheter anbefaler ikke dens bruk. Allikevel tyder den randomiserte ERSPC studien på at det er gevinster ved å teste PSA, kanskje spesielt i Skandinavia. Det er mange Norske menn som tester PSA i regi av fastlegen. De fleste av slike prøver i Helse Sør Øst analyseres hos Fürst laboratoriene. Studien baserer seg på å sammenligne menn som tok PSA (PSA+) med de som ikke tok PSA (PSA-) samt de som fikk prostatakreft (PK+) med dem som ikke fikk det (PK-). Vi ser for oss 4 grupper med følgende estimerte størrelser på bakgrunn av at ca 600.000 menn har regsirtert PSA analyser hos Fürst (nota bene: ikke alle representerer screening men muligens oppfølging etter diagnose). Ca 50.000 har fått diagnostisert prostatakreft i Norge siden 2004 iflg kreftregisteret. PSA+, PK+ (25000) PSA+, PK- (600.000) PSA-, PC+ (25.000) PSA-, PC- (600.000)

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Oldenburg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Christoph Müller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Andreas Stensvol

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Sigrid Calsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Johan Bjerner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »