Cristin-prosjekt-ID: 2061003
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:58 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061003
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:58 Sist endret av: REK
Prosjekt

Depresjon og immunologi

prosjektleder

Knut Hestad
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/2196

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. januar 2010 Slutt: 30. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Depresjon og immunologi

Populærvitenskapelig sammendrag

Depresjon er en alvorlig lidelse som kan føre til invalidisering, sykdomsutvikling og i verste fall suicid. I tillegg har depresjon stor betydning for sykdomsutvikling og prognose ved en rekke sykdommer. Depresjon har vist seg å være av stor betydning for hjerte kar-lidelse (CAD) (Kop & Gottdiener, 2005) reumatisme og ulcerøs kolitt, kroniske infeksjoner (Meijer, Zakay-Rones, Morag, 1988; Hall & Smith, 1996), autoimmune lidelser, Multiples Sklerose og ikke minst Alzheimers sykdom (Yirmiya, Weidenfeld, Pollak, et al., 1999; Pollak, Ovadia, Goshen, et al., 2000). Eldre deprimerte pasienter har høy dødelighet sammenlignet med befolkningen på samme alder (Burvill & Hall, 1994; Engedal, 1996; O'Brien & Ames 1994). Dødsårsak er ofte hjerte, kar og lungerelaterte sykdommer. Felles for disse lidelsene, inkludert depresjon er en inflammatorisk respons med økning av blant annet C-reactive protein (CRP), cortisol, interleukin (IL) -1, (IL-6), tumor necrosis factor ? (TNF?) og Prostaglandin E2 (PGE2) (Kop & Gottdiener, 2005; Danesh, Collins, Peto, 1997; Hestad, et al., 2009). Med andre ord, det er vist en sammenheng mellom depresjon og inflammatoriske tilstander. I denne undersøkelsen som her skal gjøres ønsker vi å undersøke immunologiske parametere knyttet til depresjon, særlig hvordan depresjon samvarierer med forandringer knyttet til inflammasjon i blod og spinalvæske. I neste omgang vil disse opplysningene hjelpe til å forebygge sykdom og psykologiske reaksjoner som ovenfor beskrevet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Hestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Torfinn Hynnekleiv

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Knut Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3