Cristin-prosjekt-ID: 2061011
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061011
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft

prosjektleder

Bjørn Naume
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2180

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 1. januar 2043

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet vil avdekke hvordan en ny svulstanalyse (molekylær profil-analyse; Prosigna) kan være med å optimalisere behandlingen til et stort antall brystkreftpasienter i Norge i den hensikt å redusere bivirkninger og unødvendig kostbar behandling. Målsetning med prosjektet er således å undersøke effekter av den nye testen (Prosigna) på behandlingstiltak, livskvalitet, seneffekter, sykemeldingsgrad, helseøkonomi, og overlevelse. Videre kan supplerende detaljerte molekylære analyser av brystsvulstene føre til ytterligere forbedret klassifisering av brystkreftpasienter i fremtiden. Studien vil inkludere pasienter fra alle helseregionene i Norge og vil være en såkalt en-armet multisenter-studie.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Naume

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Andreas Stensvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Sverrir Olafsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Gry Geitvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jon Lømo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 58 | Neste | Siste »